Lean Agile teamwork

Quintica is een Lean Agile manier van werken in teams. Het geeft teams en betrokkenen overzicht en inzicht. Quintica levert je organisatie doelgerichte teamwork op. De Quintica website heeft als doel Lean Agile teamwork te bevorderen.

Verbeteren

Gele kaarten voor je team, afdelingen niet de gewenste opstelling. Tijdrovende vergaderingen en actielijsten nodig om bij te sturen. Projecten duren langer, geven verrassingen en ongeduldige klanten. Medewerkers doen hun best, maar hun producten zijn moeilijk te gebruiken. Beslissingen duren lang en verschillende managers spelen een rol bij het aansturen? Lean Agile werken visualiseert knelpunten en helpt verbeteren.

Meer info »

Doel

De belangrijkste vraag Wat is het doel ? is het meest gemist. Als je geen doel hebt kan je niet missen maar ook niet scoren. Elk team, iedere afdeling en organisatie hebben een duidelijk doel nodig. Niet alles is hierin te voorzien en Lean Agile werken helpt bij het leren en ontdekken. Overleg en communiceer veranderingen in de doelen door voortschrijdend inzicht of gewijzigde marktsituaties. Doelen vormen de basis voor teamproductie, motivatie en succes.

Meer info »

Uitdaging

Lean Agile werken verandert en verbetert je organisatie. Hiervoor is van iedereen bereidheid, leervermogen en flexibiliteit nodig. Lean Agile teams werken volgens andere en eenvoudigere regels. Om deze te kunnen volgen is duidelijkheid door instructie nodig en acceptatie van alle betrokkenen. Teams kunnen hun doel het best bereiken als de regels voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Duidelijke en geaccepteerde regels leveren meetbare verbeteringen en doelen op.

Meer info »

Wie

De Wie vraag geeft antwoord op de rolverdeling en de betrokkenen. Voor de verandering naar Agile werken is een manager nodig die de organisatie kent en Agile werken begrijpt. Een Agile team heeft in het begin een scheidsrechter nodig voor het uitleggen van de spelregels. De inzet van een materiedeskundige is essentieel voor het bespreken en bepalen van de inhoud van het werk. Agile teams kunnen flexibel en zelfstandig zijn als de betrokkenen deze rolverdeling respecteren.

Meer info »

Wat

Wat is het belangrijkste voor je organisatie, wie weet dit en wie mag dit het team uitleggen ? Het juiste antwoord op deze vragen is vaak een uitdaging. Het beantwoorden van de Wat vraag heeft weinig met Lean Agile werken te maken. Wel kan je op een Lean Agile manier werken om mogelijke antwoorden te onderzoeken. Lean Agile werken levert alleen bruikbare producten als de Wat vraag is te beantwoorden en je begrijpt hoe om te gaan met voorschrijdend inzicht.

Meer info »

Hoe

Door te communiceren, te leren, te inspecteren en te verbeteren. Lean Agile werken is anders en verandert je organisatie en teams. Lees een boek, bekijk websites en bezoek workshops, zodat je de Agile begrippen kent. Train en certificeer één of meerdere medewerkers binnen je organisatie, waaronder ten minste één manager. Begrijp de rolverdeling. Een manager is bereid management te delegeren als hij Lean Agile begrijpt en het teamwork voldoende transparant is.

Meer info »